ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  แหล่งท่องเที่ยว
  ผลิตผลทางการเกษตร
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศีกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  แบบ สขร.1
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนจัดหาพัสดุ
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

   
 
เทศบาลตำบลนาหมอม้า
หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045-540211 ,fax 045-540211
 

ติดต่อสอบถาม ทต.นาหมอม้า
**หัวข้อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
**ชื่อ - นามสกุล :
**ข้อความ :
**รหัส :
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 

   
 
   
หน้าแรก| ผลงานเทศบาล| สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd